...
VIK-Rakennus Oy - Taloyhtiön kylpyhuoneremontti - Vinkkejä ja Toimintaohjeita

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti: Vinkkejä ja Toimintaohjeita

Ilmoitusvelvollisuus remontista ja muutostyöilmoitus

Taloyhtiön kylpyhuoneremontti: on tärkeää tietää miten vastuu jakautuu taloyhtiön ja osakkaan välillä. Asunto-osakeyhtiölain uudistus vuonna 2010 määrää taloyhtiön valvomaan osakkaiden tekemiä remontteja. Tämän vuoksi osakkaalle on asetettu lähtökohtaisesti laaja ilmoitusvelvollisuus remonttiaikeistaan, sillä vain tällä tavalla taloyhtiö pysyy kärryillä yhtiössä tehtävistä remonteista ja niiden laajuudesta.

Isommissa remonteissa taloyhtiö on mukana, mutta maalaukset ja tapetoinnit osakas voi tehdä itsenäisesti. Ilmoitus aiotusta remontista kannattaa tehdä aina, niin osakas saa dokumentoitua asunnon remontit mahdollisimman laajasti mahdollisen myynnin varalle. Tässä linkissä kerrotaan miten muutostyöilmoitus tehdään käytännössä.

Käsittely ja aikataulu

On tärkeää pitää mielessä, että muutostyöilmoituksen käsittely voi viedä aikaa, yleensä jopa pari viikkoa. Siksi on suositeltavaa välttää liian tiukkaa aikataulutusta. Erityisesti kylpyhuoneremonttien kohdalla on yleistä, että asia käsitellään myös taloyhtiön hallituksessa.

Hallituksen osallistuminen päätöksentekoon on perusteltua, koska kylpyhuoneremontit voivat vaikuttaa merkittävästi taloyhtiön rakenteisiin ja vesieristyksiin. Hallituksen mukanaolo varmistaa, että remontissa mahdollisesti paljastuvat rakenteelliset ongelmat voidaan korjata asianmukaisesti ja vesieristyksen uusiminen voidaan hoitaa asianmukaisesti.

Jotta prosessi sujuisi mahdollisimman mutkattomasti, kannattaa olla kärsivällinen ja antaa riittävästi aikaa muutostyöilmoituksen käsittelylle ja päätöksenteolle. Tällä tavoin varmistetaan, että kylpyhuoneremontti sujuu ongelmitta ja huolellisesti.

VIK-Rakennus Oy - Taloyhtiön kylpyhuoneremontti - Vinkkejä ja Toimintaohjeita

Asuinkunta ja rakennusvalvonta

Asuinpaikastasi riippuen rakennusvalvonta voi olla olennainen osa talonyhtiön kylpyhuoneremonttia. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla suunnitellut laajemmat kylpyhuoneen laajennukset voivat edellyttää rakennuslupaa ja ulkopuolisen pääsuunnittelijan käyttöä. Toisaalta maaseudulla asiat voidaan usein hoitaa suullisesti ja rennommin.

Kun harkitset kylpyhuoneremonttia, on tärkeää selvittää oman asuinkuntasi säännökset ja määräykset koskien rakennuslupia ja suunnittelijoita. Tämä varmistaa, että noudatat kaikkia paikallisia vaatimuksia ja saat tarvittavat luvat ennen kuin aloitat projektisi. Rakennusvalvonta voi myös tarjota arvokkaita neuvoja ja ohjausta remontin suunnittelussa ja toteutuksessa, joten kannattaa olla yhteydessä heihin tarpeen vaatiessa.

Valvontakulut ja isännöitsijän rooli

Valvontakulut ovat osa kylpyhuoneremontin kokonaiskustannuksia, ja ne jaetaan taloyhtiön osakkaiden kesken. Näihin kuluihin sisältyvät myös mahdolliset lupakustannukset, jotka voivat olla tarpeen, riippuen remontin laajuudesta ja paikallisista määräyksistä.

Isännöintitoimistot voivat vaihdella resurssiensa ja osaamisensa suhteen. Suurilla alan yrityksillä saattaa olla omat tekniset isännöitsijät, jotka ovat erikoistuneet remonttien valvontaan. Toisaalta isännöitsijä voi myös hankkia ulkopuolisen valvojan tai ainoastaan hyväksyä osakkaan valitseman valvojan.

Isännöitsijän rooli on keskeinen kylpyhuoneremontin sujumisen kannalta. He ovat vastuussa dokumentoimaan remontin etenemisen ja kulun taloyhtiölle. Tämä dokumentointi varmistaa, että remontti suoritetaan asianmukaisesti ja että osakkaat saavat tarvittavat tiedot remontin kulusta ja kustannuksista.

Yhteistyö isännöitsijän kanssa ja avoin viestintä heidän kanssaan on tärkeää varmistaaksesi, että kylpyhuoneremonttisi sujuu ongelmitta ja noudattaa taloyhtiön sääntöjä ja määräyksiä.

VIK-Rakennus Oy - Taloyhtiön kylpyhuoneremontti - Vinkkejä ja Toimintaohjeita

Ensimmäinen askel – Osakkaan remontti vai taloyhtiön temontti?

Ennen remontin suunnittelun aloitusta, kannattaa ottaa yhteys isännöitsijään ja kysyä neuvoa oikeasta etenemistavasta sekä tehdä muutostyöilmoitus. Mikäli remontti lähtee liikkeelle vesivahingosta tai sen epäilystä, esimerkiksi kylpyhuoneessa on mustia homepilkkuja, omituinen tuoksu, rikkinäisiä saumoja tai tummuneita laattoja, on suurella todennäköisyydellä kyse taloyhtiön vastuulle tulevasta kylpyhuoneremontista.

Jos on epäilys teknisestä ongelmasta tai vahingosta, niin on otettava yhteyttä isännöitsijään. Isännöitsijä järjestää paikalle tarkastajan, joka toimittaa kylpyhuoneen kunnosta raportin. Raportin perusteella päätetään jatkotoimenpiteistä. Tällä tavoin liikkeelle lähtevät remontit menevät selvän kaavan mukaan ja taloyhtiö osallistuu kustannuksiin yhtiöjärjestyksessä määritellyllä tavalla.

VIK-Rakennus Oy - Taloyhtiön kylpyhuoneremontti - Vinkkejä ja Toimintaohjeita

Toinen Askel – Kylpyhuoneremontin aloittaminen

Kun muutostyöilmoitus on saanut hyväksynnän, on aika siirtyä käytännön toimiin ja aloittaa kylpyhuoneremontti. Tässä vaiheessa valittu urakoitsija ottaa ohjat käsiinsä ja alkaa toteuttaa remonttia sovitun suunnitelman mukaisesti.

Remontin edistymistä valvotaan erilaisten tarkastusten avulla. Tavallisesti näihin tarkastuksiin kuuluvat purkukatselmus, vesieristystarkastus ja valmiin kylpyhuoneen loppukatselmus. Nämä vaiheet varmistavat, että remontti etenee suunnitellusti ja että kaikki työvaiheet suoritetaan asianmukaisesti.

Joskus, erityisesti laajemmissa remonteissa, voi olla tarpeen sisällyttää prosessiin myös aloituskatselmus ja kaksivaiheinen vesieristystarkastus. Nämä lisävaiheet voivat olla tarpeen, jotta remontti voidaan varmistaa laadukkaaksi ja kestäväksi.

Koko prosessin aikana on tärkeää pitää tiivis yhteydenpito urakoitsijan, isännöitsijän ja mahdollisten valvojien kanssa. Tämä varmistaa, että remontti etenee sujuvasti ja suunnitellusti ilman suuria haasteita.

Lopuksi

Kun valvontakäynnit on suoritettu ja lopuksi ihaillaan valmista kylpyhuonetta on aika vetää langat nippuun ja hoitaa tilitykset. Urakoitsijalta tulee loppulasku ja laskelma kotitalousvähennyksen hakemista varten. Muista, että taloyhtiön kuluja ei pääse verovähennyksillä pienentämään, mutta voit hyödyntää kotitalousvähennyksen henkilökohtaisesti.

Käytännössä maksatus voi kiertää kokonaisuudessaan osakkaan kautta ja taloyhtiö hyvittää oman osuutensa osakkaalle. Joskus sovitaan asia siten, että urakoitsija lähettää omat laskut sekä osakkaalle että taloyhtiölle. Lopulta osakkaalla on remontoitu kylpyhuone, mappi täynnä papereita ja pankkitilillä pienempiä numeroita.

Laadukkaat ja yksilölliset kylpyhuoneremontit Oulun alueella ammattitaidolla

Mikäli suunnittelet kylpyhuoneremonttia, ota rohkeasti yhteyttä. Tarjoamme ilmaisen kartoituksen ja suunnittelemme yhdessä parhaan mahdollisen remontin, joka täyttää toiveesi ja tarpeesi. Kauttamme hyödynnät myös valtion kotitalousvähennyksen kylpyhuoneremontissa.

VIK-Rakennuksen tekemät kylpyhuoneet on suunniteltu kestämään aikaa ja käyttöä, joten voit luottaa siihen, että lopputulos kestää pitkään. Korkea laatu ja ammattitaito näkyvät selvästi työnjäljessämme.

Jaa tämä artikkeli